Wij hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid van uw informatie. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens door VisitOnWeb worden verzameld als onderdeel van haar e-Signature.eu-services, hoe we deze verwerken en voor welke doeleinden.

Verzamelde gegevens en specificatie van doeleinden
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert voor onze diensten.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, betekent dit dat u akkoord gaat met het ontvangen van mailings van ons, met informatie over onze activiteiten. Als u dergelijke mailings niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door de link onder elke communicatie te volgen.

Wij verzamelen uw gegevens voor het volgende doel: beheer van handtekeningenverzoeken.

Openbaarmaking van gegevens aan derden
We maken uw persoonlijke gegevens of andere entiteiten of andere organisaties niet bekend. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens te verzenden op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Onze site houdt zich aan een beleid, regels en beveiligingsmaatregelen die gericht zijn op het beschermen van persoonlijke gegevens.

VisitOnWeb :

 • zal alle zorgvuldigheid in acht nemen om de gegevens actueel te houden, onnauwkeurige, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • zal ervoor zorgen dat, voor personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot gegevens en verwerkingsmogelijkheden beperkt is tot wat deze mensen nodig hebben voor de uitoefening van hun functies of tot wat noodzakelijk is voor de noodzakelijkheden van dienst;
 • zal ervoor zorgen dat de programma’s die worden gebruikt voor de automatische verwerking van persoonlijke gegevens voldoen aan de voorwaarden van de verklaring aan de Privacycommissie, evenals de regelmatigheid van hun aanvraag;
 • zorgt ervoor dat elke persoon die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of die van een verwerker, evenals de verwerker zelf, die toegang heeft tot persoonlijke gegevens, deze alleen kan verwerken in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve in geval van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een besluit of een bevel.

Om de veiligheid van persoonlijke gegevens te waarborgen, nemen de verwerkingsverantwoordelijke en elke verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeautoriseerde vernietiging, tegen onopzettelijk verlies en tegen wijziging, toegang en elke andere ongeautoriseerde verwerking van persoonlijke gegevens. Deze maatregelen zullen zorgen voor een passend beschermingsniveau, enerzijds rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die gepaard gaan met de toepassing van deze maatregelen en anderzijds met de aard van de te beschermen gegevens en potentiële risico’s.

Anonieme toegangsautorisatie en acceptatie van ons privacybeleid
U kunt onze startpagina openen en onze site bekijken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Door onze site te gebruiken, verklaart u uitdrukkelijk dat u het privacybeleid van VisitOnWeb accepteert en dat u instemt met onze verzameling en verwerking van gegevens over u in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in dit beleid worden beschreven.

Diensten en interactiviteit van onze website
Op onze website kunnen geregistreerde gebruikers documenten laten ondertekenen door de personen (ondertekenaars) van hun keuze. De verzamelde informatie is als volgt:

Account informatie

 • Voornaam *
 • Naam *
 • e-mailadres *

Verzenden handtekeningformulier

 • Aanvraag titel *
 • Aantal ondertekenaars(s) *
 • Voor elke ondertekenaar:
  • Achternaam & voornaam *
  • e-mailadres *
 • Taal *
 • Te ondertekenen bestand(en) *

Gegevensbewaring
We bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die worden beschreven in dit privacybeleid of die aan u worden gecommuniceerd, en zolang u onze services wilt gebruiken. Uw ondertekende documenten worden alleen bewaard op de server van onze partner Doccle. Als u een zending voor ondertekening in uw dashboard verwijdert, worden deze en alle informatie met betrekking tot deze zending permanent verwijderd, evenals elk ondertekend document dat is opgeslagen bij Doccle. Hetzelfde geldt voor alle zendingen als u uw account verwijdert.

Cookies
Cookies maken het gemakkelijker om door sites te bladeren. Wanneer u zich aanmeldt, zullen we een aantal cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en schermvoorkeuren op te slaan. De levensduur van een inlogcookie is twee dagen, die van een cookie voor een schermoptie is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw cookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de login-cookie verwijderd. VisitOnWeb koppelt geen informatie die automatisch zou zijn vastgelegd door cookies en persoonlijke gegevens van onze bezoekers.

Statistieken en publieksmetingen
Deze site kan anonieme onderzoeksgegevens verzenden naar Google Analytics, die cookies kunnen gebruiken voor statistische doeleinden en voor het meten van doelgroepen. Raadpleeg Google privacybeleid voor meer informatie.

Betalingen
Wij accepteren betalingen met PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden bepaalde gegevens verzonden naar PayPal, inclusief de verplichte informatie over het voltooien van de betaling, zoals het totale bedrag of de factuurgegevens. Raadpleeg PayPal privacybeleid voor meer informatie

Wij accepteren betalingen met Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden bepaalde gegevens verzonden naar Hipay, inclusief de verplichte informatie over het voltooien van de betaling, zoals het totale bedrag of de factuurgegevens. Raadpleeg Mollie privacybeleid voor meer informatie

Conversie
We gebruiken de conversiediensten van CloudConvert bij het voorbereiden van de handtekening, uw documenten worden via een beveiligde https-verbinding naar CloudConvert verzonden. Lees het privacybeleid van CloudConvert voor meer informatie.

Handtekening en archivering
We gebruiken doccle handtekening- en archiveringsdiensten. Uw documenten worden naar doccle verzonden via een beveiligde https-verbinding. Lees het privacybeleid van doccle voor meer informatie.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze sites publiceren, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en waar we waarschijnlijk zullen zijn communiceren.

Veiligheid
De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die bij ons werken, moeten de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken wij de volgende maatregelen:

 • Secure Sockets Layer (SSL) -protocol
 • Toegangsbeheer – Geautoriseerde persoon
 • Computerback-up
 • Gebruikersnaam/wachtwoord

Voor een nog hoger beveiligingsniveau worden gedownload bestanden gecodeerd.

We streven ernaar een hoge mate van vertrouwelijkheid te handhaven door de nieuwste technologische innovaties op te nemen om de vertrouwelijkheid van uw transacties te waarborgen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico verbonden aan het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens verwerkt door VisitOnWeb
U hebt de mogelijkheid om de informatie die u hebt ingevoerd rechtstreeks in uw account te bekijken, aan te passen of te verwijderen, met onmiddellijk en definitief effect.

U kunt ons ook, door een post te sturen, de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben van VisitOnWeb, vragen. U dient een bewijs van uw identiteit bij te voegen (kopie van identiteitskaart of paspoort) om er zeker van te zijn dat u uw persoonlijke gegevens respecteert en niet om ze naar een derde partij te sturen. We accepteren één verzoek per jaar en per persoon. De informatie die we over u bewaren, of een kennisgeving dat we deze niet houden, wordt binnen 30 dagen na uw verzoek naar u verzonden. U hebt de mogelijkheid om de gegevens die we over u hebben te betwisten en te laten wissen, corrigeren, wijzigen of aanvullen.

De nieuwsbrieven, e-mails, mailings en brieven die u ontvangt, vermelden altijd de mogelijkheid om in de toekomst geen e-mail meer te ontvangen.

Contactpunten over de bescherming van privacy
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het e-mailadres [email protected].